היתכנות כלכלית
היתכנות  ותכנית כלכלית
תוכנית כלכלית


"הרובוט היהודי"


הוכן ע"י ברוך כהן  07/2021
תוכן עניינים
 1.      
 2. מבוא
       
 3. כללי
       
 4. המוצר      והרעיון העסקי
       
 5. אסטרטגית      שיווק
       
 6. מצבת      כח אדם ועלות שכר
       
 7. מכונות      +      כלי      רכב
       
 8. חומרי      גלם
       
 9. המפעל
       
 10. מחקר      פרסום ושיווק
       
 11. הוצאות      קבועות
       
 12. הוצאות      משתנות
       
 13. הכנסות
       
 14. תמחיר      למוצרים
       
 15. לו"ז      ההשקעות 
       
 16. תזרים      מזומנים
       
 17. מימון      ראשוני
       
 18. תחזית      רווח 
       
 19. גמישות      הביקוש
       
 20. ביאורים      לדוח רווח והפסד המשוער
       
 21. מיקום      המפעל ומערכת השיווק


1תכנית עיסקית מעודכנת


-מבוא
 1.      
 2.      היועץ      הכלכלי הוא ברוך כהן -      כלכלן.
       
 3.      החברה      היוזמת היא "שיוויון"      בע"מ,      בעל      המניות הבלעדי:      ברוך      כהן.
       
 4.      הרעיון      העסקי:      רשום      כפטנט בלעדי,      מחקר      ופיתוח הבנה תובנות וידע רב בתחום הדת      היהודית
       
 5.      כולל      בתחום הדיגיטלי AI      רובוטיקה      ספריות מיחשוב ואינטרנט ענן ועוד שפות      לתכנות...
       
 6.      אסטרטגיה      -      הקמת      מפעל באזור פיתוח א'      קניית      חומרי גלם ומילוי המוצר הסופי ושיווקו      בכל רחבי הארץ.      נוסף      למפעל באזור ירושלים עוד 4      מחסנים      בארץ.      מחירי      חדירה לשוק בהתאם למוצרים הדומים רובוטים      וכוי"
       
 7.      השוק      -      הוא      כל התושבים בארץ,ובעצם      כל העולם      עם אפשרות לפלח לדתות      או מגוון מוצרים שמתאימים לאוכ'      שונות      מוצר עממי במחיר שווה לכל נפש.
       
 8.      שווקי      היעד והמערכות שתותאמנה אליהם:      כאמור      מדובר באוכ'      רחבה      מכלל האוכלוסיה.      מילדים      דרך נוער,      חיילים      סטודנטים (במידה      רבה)      זוגות      צעירים,      עובדים      במהלך ארוחות בוקר ו-      1000      בצהריים,      עד      זקנים.      התפוצה      חייבת להיות רחבה ככל האפשר על מנת לאפשר      נגישות למוצר שיהיה בורסיות שונות      ובתחומים      שונים.וכן      נרשמה כפטנט מס'      282946.


היות ומדובר בפטנט, הרי שזהו מוצר חדש בשוק וכך אינו קיים עדיין לא רק בשוק המקומי אלא כנראה בעולם כולו.


אם כן, יש לבדוק בזהירות את פילוחו בשוק.   אך כבר עתה מבדיקה שטחית עוד לפני עריכת סקר שוק, מדובר בשוק פתוח למוצר ואומדנים כמו שיופיעו בהמשך די ריאליים עבורו.


כמו שנפרט, מדובר במוצר שיוכל להימכר בכ- 100 ויותר וריאציות שונות  - כשזה בא לידי ביטוי באפליקציות שונות ובצ’אט בוטים שונים ובאתרים רבים וכל זה רק ברחבי הרשת.


כמו שנבהיר את הנתונים בהמשך ע"י התחשיבים, יש 2 נתונים חשובים:
 1.      
 2.      ההשקעה      הנדרשת על מנת להקים מפעל בארץ באזור      פיתוח א'      מסתכמת      בכ15-      מ'      ₪.
       
 3.      פיתוח      המוצרים עד ליעד הסופי בארץ ובחו"ל      דורש השקעה של כ-      50 מ'      ₪ .


הנחות היסוד בניתוח זה הן :
 1.      
 2.      ייצור      השיווק בשוק המקומי בלבד.
       
 3.      המפעל      תייצר בעזרת חומרי גלם ממחלבות.
       
 4.      התגמולים      או הזיכיונות שינתנו בחו"ל      יהיו שייכים לחברה.
       

הצעדים הבאים כבר יש לחברה תוכנית כלכלית, פטנט ויעד


    עוד דרוש:
 •      
 •      משקיע      לגיבוש התוכנית
       
 •      משקיע      להקמת המפעל ומערכת השיווק
       
 •      הקמת      המפעל 
       
 •      בחירת      מוצרים וספקים 
       
 •      הקמת      מערכת השיווק
       
 •      התחלת      הייצור והשיווק
       
 •      קיימת      אפשרות למיזוג עם חברה אחרת
2- כללי
נתוני יסוד ותמצית הפרויקט
 1.      
 2.      מיקום      המפעל      -      א.ת.      מעלה      אדומים או גוש עציון או כל אזור פיתוח      אחר בו השכירות הינה בעלות נמוכה.
       
 3.      דרגה      -      חברה      חדשה בשוק ההייטק
       
 4.      שטח      המפעל  -      1500 מ"ר      עם שכירות של $5      - למ"ר      +      1000 מ"ר      שטח פתוח ב-      $2 למ"ר.      = 10.000 $
 •            
 1.      
 2.      חברות      מתחרות
בשנים האחרונות יצאו לשוק מוצרים חדשים, אבל לא מסוג שאנו מציעים.
הצריכה בישראל של מוצרים אלו היא רבה 

​​​​